Organizácia Nominant KOZ SR Funkcia
Hospodárska a sociálna rada SR Slavomír Manga viceprezident KOZ SR podpredseda Rady za zástupcov zamestnancov člen Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR
Hospodárska a sociálna rada SR Juraj Blahák predseda Energeticko-chemického OZ 
Hospodárska a sociálna rada SR Anton Szalay predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb 
Hospodárska a sociálna rada SR Emil Machyna predseda OZ KOVO
Hospodárska a sociálna rada SR František Baláž predseda OZ pracovníkov polnohospodárstva na Slovensku
Hospodárska a sociálna rada SR František Zaparaník predseda Odborového združenia železničiarov
Hospodárska a sociálna rada SR Mária Mayerová predsednícka SLOVES - u a členka Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR 
Hospodárska a sociálna rada SR Marián Lacko predseda SOZ zamestnancov obrany 
Hospodárska a sociálna rada SR Marta Brodzianska predsedníčka Integrovaného odborového zväzu 
Hospodárska a sociálna rada SR Pavel Ondek predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
Návrat hore