Kolektívne vyjednávanie za účelom uzatvárania kolektívnych zmlúv považuje KOZ SR v súlade s medzinárodnými dokumentmi, predovšetkým s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, za najvýznamnejšiu a najvhodnejšiu formu dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami o mzdových a pracovných podmienkach.

Návrat hore