Národný projekt Centrum sociálneho dialógu

Základným cieľom Národného projektu Centrum sociálneho dialógu I (NP CSD I) bolo naštartovať podporu sociálneho dialógu medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a vládou na Slovensku prostredníctvom podpory odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov.

 

SPRÁVA ZO ZÁVEREČNEJ KONFERENCIE NP CSD

Návrat hore