V nadväznosti na vytvorenie vyšších územných samosprávnych celkov a prenos kompetencií týkajúcich sa najmä sociálnej oblasti do regiónov, KOZ SR konštituovala v spolupráci s odborovými zväzmi 8 Regionálnych rád KOZ SR so sídlom v krajských mestách.

 

 

 

Ich úlohou je najmä posilnenie pozícií v regiónoch a presadzovanie záujmov a požiadaviek odborových zväzov a KOZ SR. Zastupujú odborárov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy, zamestnávateľom, verejnoprávnym inštitúciám a ďalším subjektom daného regiónu.

 

 

ZOZNAM ČLENOV REGIONÁLNYCH RÁD KOZ SR

 

 

 

ŠTATÚT REGIONÁLNEJ RADY KOZ SR

Návrat hore