Právna komisia KOZ SR je zložená z právnikov a ďalších zástupcov KOZ SR a odborových zväzov. Pripravuje stanoviská k návrhom právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú práv a oprávnených záujmov členov odborov a všetkých zamestnancov a ktoré predkladá vláda v rámci medzirezortného pripomienkového konania a na tripartitné rokovania sociálnych partnerov. Právna komisia KOZ SR pripravuje návrhy a požiadavky na zmeny v legislatíve SR z podnetu orgánov KOZ SR alebo na základe skúseností a poznatkov z praxe pri uplatňovaní Zákonníka práce, Zákona o kolektívnom vyjednávaní, Zákona o sociálnom poistení a ďalších právnych predpisov SR.

Návrat hore