Hlavným cieľom ekonomickej komisie je zaujať stanovisko k makroekonomickým a mikroekonomickým vývojom a prognózam v národnom, ako aj európskom kontexte. Pri svojich analýzach sa zameriava najmä na ekonomické vplyvy na zamestnanosť, zamestnanecké prostredie, ako aj na mzdovú úroveň v súkromnom a verejnom sektore.

Návrat hore