Poradné orgány KOZ SR plnia úlohy koordinačné, konzultatívne alebo odborné. Pripravujú stanoviská dotýkajúce sa práv a oprávnených záujmov členov odborov a všetkých zamestnancov. Poradné orgány KOZ SR sú tvorené delegovanými zástupcami odborových zväzov združených v KOZ SR.

 

Návrat hore