Zastúpenie KOZ SR vo výboroch, agentúrach a pracovných skupinách

 

 

Výbory, siete - MOK / ITUC

INŠTITÚCIA ORGÁN ZÁSTUPCOVIA KOZ SR
MOK Výkonný výbor Jozef KOLLÁR,
Miroslav HAJNOŠ
MOK

Sieť žien MOK

Neobsadzovať
MOK

Výbor žien MOK

Monika BENEDEKOVÁ
PERC Zasadanie PERC Jozef KOLLÁR,
Miroslav HAJNOŠ
PERC

Výbor žien PERC

Neobsadzovať 

 

Výbory, pracovné skupiny, siete - EOK / ETUC

INŠTITÚCIA ORGÁN ZÁSTUPCOVIA KOZ SR
EOK Výkonný výbor EOK Jozef KOLLÁR,
Miroslav HAJNOŠ
EOK

Výbor pre ekonomiku a zamestnanosť

Marta HAŠKOVÁ 
EOK

Výbor pre koordináciu KV

Monika BENEDEKOVÁ
EOK

Výbor mládeže EOK

Timea SZABOOVÁ
EOK

Výbor žien EOK

Monika BENEDEKOVÁ
EOK

Výbor Sociálny dialóg

Slavomir MANGA
EOK

PS Ekonomika a sociálna kohézia

Karol POMSAHAR
EOK

PS Celoživotné vzdelávanie (LLL) 

Miroslav HABAN
EOK

PS Migrácia a začlenenie

Neobsadzovať 
EOK

PS Sociálna politika a legislatíva

Mária SVOREŇOVÁ
EOK

PS Sociálna ochrana 

Zdena DVORANOVÁ
EOK

PS Udržatený vývoj - energie a zmena klímy

Neobsadzovať

EOK

PS globalizácia, obchod, dôstojná práca  Martina HALADOVÁ

EOK

PS pre zastúpenie zamestnancov Vlasta SZABOVA

EOK

sieť právnych expertov EOK NETLEX  Mária SVOREŇOVÁ 

EOK

sieť právnych expertov pre prípady ESD Mária SVOREŇOVÁ 

EOK

sieť expertov EOK/TUTB pre otázky BOZP  Bohuslav BENDÍK

 

Poradné výbory a komisie  - GR zamestnanosť a sociálne veci - Európska komisia

INŠTITÚCIA ORGÁN ZÁSTUPCOVIA KOZ SR
EK V pre BOZP v Luxemburgu Peter RAMPÁŠEK,
Bohuslav BENDÍK
EK

Komisia BOZP - baníctvo a ďalší ťaž. priemysel

Neobsadzovať
EK

PV pre soc. zabezp. migrujúcich pracovníkov

M. SVOREŇOVÁ,
Z.DVORANOVÁ
EK PV pre slobodný pohyb pracujúcich

Neobsadzovať

EK

PV pre Európsky sociálny fond

Vlasta SZABOVA
ECOSOC   Emil MACHYNA,
n:Marián MAGDOŠKO

ECOSOC

  Mária MAYEROVÁ,
n:M. BRODZIANSKA

ECOSOC

  Anton SZALAY,
n:František ZAPARANIK

  

Agentúry EK

INŠTITÚCIA ORGÁN ZÁSTUPCOVIA KOZ SR
euroFOUND Správna rada Nadácie

Neobsadzovať

BOZP

Správna rada

Bohuslav BENDÍK
v Bilbao 

Správna rada

náhradník Alexander ŤAŽÍK
CEDEFOP Správna rada

Bernard ŠIŠKA

 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) - poradný výbor odborov (TUAC)

INŠTITÚCIA ORGÁN ZÁSTUPCOVIA KOZ SR
TUAC plenárne zasadania

Marta HAŠKOVÁ 

 

Stav k 1.1.2015 - schválené Predstavenstvom KOZ SR 14. 1. 2015, číslo uznesenia 257/25/II/2

Doplnené uznesením č. 297/29/I z 13.5.2015 (CEDEFOP) - Bernard Šiška

Uznesenie č. 323/32 z 9.9.2015 - renominácia vo výbore ETUI pre celoživotné vzdelávanie - Miroslav Habán

Návrat hore